Uvjeti poslovanja

LNA, obrt za usluge i proizvodnju putem web stranice www.neksi.eu pruža uslugu narudžbe i kupnje proizvoda obrta.

Ovaj dokument, zajedno s dokumentima koji su ovdje spomenuti, utvrđuje opće uvjete koji reguliraju upotrebu ove internet stranice i kupnju proizvoda na istoj. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja i Politiku zaštite privatnosti prije korištenja ove internetske stranice.

Kada se koristite ovom internet stranicom ili obavljate narudžbu na njoj, podliježete ovim Uvjetima i našoj Politici zaštite privatnosti podataka. Ako ste maloljetni, molimo da se suzdržite od uporabe stranica te ako niste suglasni sa ovim Uvjetima i Politikom zaštite privatnosti podataka, nemojte koristiti ovu internetsku stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Da biste bili upoznati s mogućim izmjenama Općih uvjeta poslovanja obavezni ste povremeno pročitati Opće uvjete poslovanja, jer se uvijek primjenjuju oni uvjeti koji vrijede u trenutku korištenja internet stranice ili obavljanja narudžbe.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi Općih uvjeta poslovanja ili Politike zaštite privatnosti podataka, možete nam se obratiti putem našeg e-maila: info@neksi.eu
INFORMACIJE O OBRTU

LNA, obrt za usluge i proizvodnju (vl. Leila Nanuk)
OIB: 40180380405
MBO: 98187147

IBAN: HR4024840081135173945 (Raiffeisen banka)

E-mail adresa korisničke podrške: info@neksi.eu
Obrt je upisan u Obrtni registar dostupan ovdje.

U pravilu na sve upite odgovaramo u roku od 24h.

NAŠE PRAVO NA IZMJENU UVJETA

Proizvođač je ovlašten i ima pravo, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane za web trgovinu kao i sav ostali sadržaj na internet stranici www.neksi.eu zbog čega su korisnici dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa proizvođača bilo kakve odgovornosti. Internet stranica zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

GARANCIJA PRIVATNOSTI

LNA, obrt za usluge i proizvodnju, obavezuje se da će čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših posjetilaca i kupaca, u skladu sa Zakonom o elektroničkoj trgovini (Narodne novine br. 173/2003 , 67/2008 i 36/2009, 130/2011, 30/2014) i Općom uredbom o zaštiti podataka. Svi zaposleni u obrtu i poslovni partneri ugovorno su obvezni poštovati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i obavještavamo posjetioce i kupce o načinu korištenja tih podataka. Redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Osobni podaci kupaca spremljeni su u informatičkom sustavu obrta, čuvaju se na sigurnom mjestu i dostupni su samo zaposlenicima obrta/ugovornim partnerima kojima su nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima. Upotreba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja narudžbe i prodajnih transakcija i obavještavanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem naše internetske stranice.

Obrt garantira da osobni podaci korisnika internetske stranice neće biti dati na uvid i upotrebu trećoj strani bez prethodne izričite suglasnosti korisnika. Ovo se ne odnosi na zahtjeve za uvid u podatke od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske za potrebe kontrole poslovanja.

UVJETI PRODAJE

SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je narudžba i kupnja odabranog proizvoda putem interneta. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) putem interneta.

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti narudžbe naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu obrta za sklapanje ugovora. Korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe i plaćanjem prihvaća uvjete, čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i obrta prema uvjetima prodaje navedenim ovim Uvjetima.

JEDOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid ugovora počinje teći onog dana kada je roba čiji je predmet ugovora predana kupcu u posjed. Ugovor možete raskinuti koristeći u nastavku navedeni obrazac. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internet stranici možete elektronički ispuniti i poslati na e-mail: info@neksi.eu

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo Vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je dužan robu poslati na adresu obrta Frankopanska ulica 17, 10000 Zagreb. Roba se mora poslati istim putem kako je i primljena. Preporuča se da kupac prilikom povrata robe ima dokaz da je pošiljka poslana.

Ako je na zahtjev kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, kupac je dužan platiti obrtu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je kupac obavijestio obrt o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe kupac snosi sam. Pošiljke s otkupninom ne preuzimamo.

Povrat novca bit će vraćen na način na koji je izvršena uplata. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ako kupac vrati proizvod bez originalnog pakiranja i/ili s oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja proizvodom u stanju zbog kojeg prodavatelju nije moguće prodati proizvod (nije pogodno za prodaju), a poziva se na članak o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, prodavatelj nije odgovoran za povrat plaćenog iznosa kupcu.

CIJENE PROIZVODA I DOSTUPNOST NAŠIH USLUGA

Cijene proizvoda izražene su u eurima i uključuju cijenu dostave. Usluga dostave za proizvode ponuđene na ovoj internet stranici dostupna je u Republici Hrvatskoj. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine. Cijena je utvrđena za svaki proizvod pojedinačno. Cijene se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku. Međutim, promjene neće utjecati na narudžbe za koje smo poslali potvrdu o narudžbi.

Nakon što ste odabrali sve proizvode koje želite naručiti i kupiti, biti će dodani u vašu košaricu. Sljedeći je korak obrada narudžbe i izvršavanje uplate. U tu je svrhu potrebno slijediti korake postupka kupnje i navesti ili potvrditi tražene podatke u svakom koraku. Osim toga, u postupku kupnje prije plaćanja možete mijenjati podatke o svojoj narudžbi.

NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda može se izvršiti sigurnim online kartičnim plaćanjem (Stripe) na stranici www.neksi.eu

Nakon potvrde narudžbe, izvršite uplatu putem internet stranice. Sve podatke je potrebno točno upisati. Vaša narudžba biti će predana na isporuku u roku od 24-72h od podnesene narudžbe i uspješno izvršene uplate.

Kupac ne snosi troškove plaćanja: naknada banke, Fine itd.

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja na račun obrta.

Napominjemo da ugovor u ime maloljetne osobe ili osobe koja nema poslovnu sposobnost može zaključiti samo zakonski zastupnik, a osoba s djelomičnom poslovnom sposobnošću može sklopiti ugovor samo uz dopuštenje svog zakonskog zastupnika.

DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

Dostava je besplatna na području Republike Hrvatske, na kopnu i otocima.

Rok isporuke proizvoda na području cijele Hrvatske je 7 radnih dana od dana zaključene narudžbe. U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.

Za postupak dostave koriste se usluge Hrvatske pošte d.d. i DPD-a na području Republike Hrvatske.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Web stranica www.neksi.eu sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, prava na tekstove, aplikacije, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk i slično, osim ako je drugačije naznačeno. Nije dozvoljeno mijenjati, objavljivati, prenositi, reproducirati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez izričitog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava. Niste ovlašteni skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili mijenjati materijale zaštićene autorskim pravom na bilo koji način osim u svrhu svoje vlastite osobne uporabe.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, NEK’ SI izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja prava u odnosu na sadržaj web trgovine i web stranice, te zabranjuje korištenje sadržaja web trgovine i web stranice osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na web stranici.

NEMOGUĆNOST DOSTAVE

Ako unutar 15 dana od dana plaćanja narudžbe za dostavu nije bilo moguće izvršiti dostavu iz razloga za koje mi nismo odgovorni, pretpostavit ćemo da želite raskinuti ugovor te ćemo ga poništiti. Imamo Vam pravo zaračunati eventualne dodatne transportne troškove nastale zbog raskida ugovora.

PRENOŠENJE RIZIKA I VLASNIŠTVA PROIZVODA

Odgovornost za proizvode od trenutka dostave preuzima kupac.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac sam odluči da li će preuzeti robu ili ne. Ako smatra da je roba oštećena preporučujemo da odbije primiti robu. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti obrtu. uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22) i Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22 i 59/23), reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

na e-mail adresu: info@neksi.eu
na adresu sjedišta obrta: Frankopanska ulica 17, 10000 Zagreb

Obrt se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora. U tu svrhu, molimo Vas da u prigovoru naznačite svoje ime, prezime i adresu na koju možemo uputiti odgovor. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda.

Obrt vrši povrat o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak proizvoda. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi obrt. Proizvode koje je potrošač pokušao popraviti i/ili prepraviti ili su oštećeni zbog neprikladne uporabe nije moguće reklamirati.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i načina na koji je proizvod vraćen, proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji.

U slučaju spora između obrta i kupca, kupac može izvan sudski tražiti rješavanje spora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/2022 i 59/2023), obavještavamo kupce da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu i proizvod mogu iskazati na neki od sljedećih načina:

Osobnom predajom pisanog prigovora osoblju u sjedištu obrta ili putem pošte na adresu sjedišta obrta:

LNA, obrt za usluge i proizvodnju (vl. Leila Nanuk)
Frankopanksa ulica 17, 10000 Zagreb
Putem elektroničke pošte na e-adresu: info@neksi.eu

Obrt se obvezuje bez odgađanja u pisanom obliku potvrditi primitak prigovora potrošača.

Obrt se obvezuje u pisanom obliku dostaviti odgovor na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno ovoj Obavijesti jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora. U tu svrhu, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u prodavaonici ili dostavljate putem pošte, naznačite svoje ime, prezime i adresu.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, uvedena je obveza trgovcima koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://ec.europa.eu/odr

ZAMJENA PROIZVODA

Pravo na zamjenu proizvoda imaju svi kupci. Zamjena proizvoda moguća je unutar 14 radnih dana od primitka pošiljke. Kupac je dužan zamjenu zatražiti elektroničkim putem e-maila: info@neksi.eu unutar 14 radnih dana od primitka pošiljke.

Potrebno je objasniti da li kupac želi mijenjati proizvod za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz ponude. Nakon provjere mogućnosti proizvodnje traženog proizvoda za koji kupac želi zamjenu odobrit ćemo zahtjev te obavijestiti kupca o tome. Proizvod je potom potrebno vratiti na adresu obrta Frankopanska ulica 17, 10000 Zagreb, unutar 7 radnih dana od odobrenog zahtjeva.

Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun, zamjena će biti izvršena. Sve troškove zamjene proizvoda snosi kupac, povrat i ponovno slanje proizvoda. Ako je proizvod koji će biti zamijenjen veće vrijednosti najprije će biti potrebno uplatiti razliku, a ako je manje vrijednosti novac će biti uplaćen na IBAN kupca.

Prilikom vraćanja proizvoda koji želite zamijeniti potrebno je pošiljku poslati istim putem kako je primljena. Preporuča se da kupac prilikom zamjene proizvoda ima dokaz da je roba poslana.

U Zagrebu, 9. listopada 2023. godine