Pravila privatnosti

INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA U SVRHU NARUDŽBE PROIZVODA TE SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, KUPNJE I DOSTAVE PROIZVODA

1. Opće informacije o Voditelju obrade

LNA, obrt za usluge i proizvodnju (vl. Leila Nanuk)

Frankopanska ulica 17, 10000 Zagreb

U obavljanju svoje djelatnosti Voditelj obrade obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

2. Kontakt

U pogledu svih pitanja vezanih za obradu Vaših osobnih podataka i ostvarivanja Vaših prava zaštite osobnih podataka možete nas kontaktirati na: info@neksi.eu

4. Svrha i pravni temelj prikupljanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo sa svrhom narudžbe proizvoda te sklapanje kupoprodajnog ugovora, kupnje i dostave proizvoda, odnosno prema zahtjevu kupca o njegovom daljnjem informiranju o novostima na našoj web stranici. Pravni temelj obrade Vaših osobnih podataka je kupoprodajni ugovor u kojem je ispitanik naručitelj, odnosno kupac.

5. Kategorije osobnih podataka koje Voditelj obrade obrađuje

Kako bi se ostvarila definirana svrha obrade, obrada Vaših osobnih podataka obuhvaća: ime, prezime, mail adresu i ostale podatke za dostavu (adresa, mjesto, telefonski broj – neobavezno), odnosno podatke za račun (adresa, mjesto, ukoliko se razlikuje od podataka za dostavu).

6. Korištenje i obrada osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti u svrhu narudžbe proizvoda, izvršenje ugovora o kupoprodaji te dostave proizvoda.

7. Dijeljenje Vaših osobnih podataka

Voditelj obrade jamči da se Vaši osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe koje su navedene u točki 4. ovog Dokumenta a mogu se dijeliti javnim tijelima u slučajevima propisanim zakonom, nadzornim tijelima, financijskim institucijama.

8. Zadržavanje Vaših osobnih podataka

Vaši osobni podaci biti će pohranjeni na period od 90 dana.

9. Vaša prava

Općenito imate navedena prava:

 • Pravo na informiranje o obradi podataka
 • Pravo pristupa osobnim podacima
 • Pravo na ispravak podataka
 • Pravo na brisanje osobnih podataka
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 • Pravo na prenosivost osobnih podataka
 • Pravo na prigovor obradi osobnih podataka
 • Pravo na prigovor automatiziranom pojedinačnom donošenju odluka, uključujući izradu profila
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu – vidi t.10
 • Pravo na učinkoviti pravni lijek protiv nadzornog tijela, voditelja obrade ili izvršitelja obrade
 • Pravo na naknadu štete

Vaša prava možete ostvariti pisanim putem na adresi Voditelja obrade osobnih podataka s naznakom „Za Službenika za zaštitu osobnih podataka“ na info@neksi.eu

Pravo na pristup osobnim podacima možete ostvariti isključivo osobnim dolaskom u sjedište obrta kod osobe zadužene za zaštitu osobnih podataka uz predočenje osobne identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica i slično) uz prethodnu najavu putem e-maila.

10. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Imate pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Napomena: Svi izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.